WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Odwołania od decyzji

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

 2. Decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podejmuje WKR. Każdy kandydat otrzyma decyzję w formie pisemnej. Od decyzji WKR służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 3. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzję UKR kandydat otrzymuje na piśmie. Decyzja UKR jest ostateczna.

 5. Na decyzję UKR przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 6. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

ODWOŁANIA
 1. Wniesienie odwołania przysługuje kandydatowi, który otrzymał decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studiaPodstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
 2. Odwołanie złożone przed wydaniem decyzji nie będzie rozpatrywane.
 3. Od publikowanych na stronie internetowej list nie przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od otrzymanej decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną doręczoną kandydatowi w formie pisemnej.
 4. Wnosząc odwołanie, należy pamiętać o następujących warunkach:
  1. odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji,
  2. w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Kalendarium

Marzec 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31